Una Vita

 

Tantum ergo
A l'immaculata
O Vergine Maria
O s'eo era un acellucciu
Si la musa
Lux æterna
Pienti d'una mamma
Eiu credu
Pasturella
Mamma, o Mà !

 

 

 

 

© Canzona Corsa 2017